دانلود نرم افزار کامپایلر CodeVisionAVR v2.05.3

این نرم افزار یک کامپایلر برای زبان برنامه نویسی C می باشد که برای برنامه نویسی میکروکنترلر های AVR از آن استفاده می شود. این برنامه محیط برنامه نویسی و کامپایل کردن برنامه نوشته شده برای برنامه ریزی میکروکنترلر را برای شما فراهم می کند. مشخصات و قابلیت های این نرم افزار: HP InfoTech presents a new version of the most popular (more than 12600 registered users) commercial C Compiler for the Atmel AVR .

معرفی سایت برای دیتاشیت قطعات الکترونیک

این وبسایتها شامل برگه اطلاعاتی کامل) که توسط کارخانه های سازنده قطعات ارائه میشود(قطعات الکتریکی و الکترونیکی می باشند. این برگه های اطلاعاتی شامل مشخصات مختلف قطعه مثل معرفی قطعه، زمینه استفاده، رنج ورودی خروجی قطعه، مدارات نمونه، منحنی ها و گرافها و دیگر اطلاعاتی که برای طراحی و استفاده از آن مورد نیاز است را شامل می شود. نمونه چند سایت برای پیدا کردن برگه اطلاعاتی قطعات)آی سی، ترانزیستور، دیود و …. http://www.datasheetcatalog.com .