واریز مستقیم

عملکرد این صفحه:

برای پرداخت مبلغ سفارشاتی که اقلام آن در سایت موجود نیستند،ابتدا با فروشگاه در مورد خرید آن محصول هماهنگی نموده و سپس میتوانید مبلغ آن سفارش را بجای کارت به کارت کردن از طریق این صفحه پرداخت نمایید.

توجه کنید قبل از انجام این کار حتما با فروشگاه هماهنگی نمایید.
حتما شماره تماس را صحیح وارد کنید و همچنین در قسمت توضیحات اقلام سفارش خود و همچنین آدرس را وارد کنید.