صفحه کلید

Showing all 2 results

  • کی پد ۳ در ۴ فلت keypad 3×4

    ۲۵,۰۰۰ تومان

    این کیپد از نوع ماتریسی ۴*۳ و بصورت پشت چسب دار، ضد آب و دارای کابل فلت است.این نوع کی پد دارای ۳ تا ستون و ۴ تا سطر هست و که به راحتی به انواع میکروکنترلر ها و آردوینو ها متصل می شود.بیشترین کاربرد کیپد ها ساخت صفحه کلید قفل های دیجیتالی هست.

  • کی پد ۴ در ۴ فلت keypad ۴×۴

    ۲۵,۰۰۰ تومان

    این کیپد از نوع ماتریسی ۴x4 و بصورت پشت چسب دار، ضد آب و دارای کابل فلت است.این صفحه کلید از نوع ماتریسی در ۴ سطر و ۴ ستون می باشد.و به راحتی به انواع میکروکنترلر ها و آردوینو ها متصل می شود.بیشترین کاربرد کیپد ها ساخت صفحه کلید قفل های دیجیتالی هست.